رسم انواع الگوی بالاتنه و آستین

الگوی بالاتنه

الگوی بالاتنه یکی از مهم ترین الگو ها در خیاطی است که امروز قصد داریم آموزش کامل آن را بدهیم همچنین شما میتوانید آن را به صورت آماده تهیه کنید ولی اگر شما بخواهید خودتان بکشید باید این آموزش را بخوانید اگر میخواهید به صورت کامل و حرفه ای الگوی بالاتنه را یادبگیرید میتوانید در دوره نازک دوزی ما شرکت کنید و در ان زمینه تبدیل به یک متخصص شوید

هدف از خواندن این صفحه

1-از روی اندام اندازه های لازم برای بالاتنه و آستین را اندازه گیری نمایید.

2-الگوی اساس بالاتنه را رسم کنید

3-پنس های بالاتنه را رسم کنید

4- الگوی اساس آستین را رسم نمایید.

5-پاترون بالاتنه را تهیه نمایید.

6-پنس بالاتنه را تهیه نمایید.

7-ویژگی های اندام را روی الگوی بالاتنه پیاده کند. (رفع عیوب بالاتنه و استین)

8-پنس سرشانه را به برش های مختلف انتقال دهید

اندازه گیری بالاتنه و آستین

برای اندازه گیری صحیح اندام،سوتین (کرست) مناسب بپوشید و از یک لباس لطیف کاملا چسبان استفاده نمایید

دور سینه

متر رادور سینه حلقه کرده،طوری که از روی دو نوک سینه عبور کند.(سایز را به اندازه دور سینه مشخص میکند).

چای عکس

دور کمر

دور کمر را با نوار باریکی بسته و متر را از روی نوار بسته شده عبور دهید.

جای عکس

دور باسن

متر را از برجسته ترین قسمت باسن عبور داده و اندازه گیری نمایید

جای عکس

بلندی باسن

زمانی که دور باسن را اندازه گیری میکنید،فاصله بین خط کمر تا باسن را نیزاندازه بگیرید.

جای عکس

قد بالاتنه ی جلو

متر را در وسط سرشانه قرار داده و تا کمر اندازه گیری نمایید،طوری که از روی برجستگی سینه عبور کند.

جای عکس

قد بالاتنه ی پشت

متر را روی آخرین مهره گردن در پشت قرار داده و تا کمر اندازه گیری نمایید.

جای عکس

فاصله سینه

متر را روی نوکدو سینه قرار داده و فاصله سینه را اندازه گیری نمایید.

جای عکس

بلندی سینه

متر را گوشه ی گردن تا نوک سینه قرار داده و بلندی سینه را اندازه گیری نمایید.

جای عکس

کارور جلو

متر را از محل اتصال دستبه بالاتنه روی بدن قرار داده و اندازه گیری نمایید

جای عکس

کارور پشت

7تا10سانتی متر از آخرین مهره گردن پشت پایین آمده و متر را از محل اتصال دست به بالاتنه روی بدن قرار داده، اندازه گیری نمایید

جای عکس

دورگردن

متر را دور تا دور حلقه گردن عبور داده و اندازه گیری نمایید.

جای عکس

پهنای سرشانه

از محل اتصال گردن به سرشانه تا استخوان سرشانه، اندازه گیری نمایید.

همچنین شما میتوانید این مطالبم بخونید  دوخت یقه: آموزش دوخت تمامی یقه ها

جای عکس

قد آستین

دست را در قسمت آرنج خمیده نمایید و متر را از استخوان سرشانه تا مچ اندازه گیری نمایید.

جای عکس

دور بازو

متر را دور پهن ترین قسمت بازو قرار داده و اندازه گیری نمایید

جای عکس

دور مچ

متر را دور مچ قرار داده و اندازه گیری نمایید و به آن 2 سانتی متر اضافه کنید .

در صورتی که آستین مچ دار نیست، اندازه گیری را طوری انجام دهید که دست از داخل متر عبور کند

جای عکس

بلندی کف حلقه آستین

مت را روی مهره برجسته پشت گردن قرار دهید.

خط کش کاغذی را که زیربغل قرار داده اید تا روی متر خم کنید،به طوری که با متر زاویه قائمه تشکیل دهد.

بلندی کف حلقه را اندازه گیری نمایید.

جای عکس

جدل سایز بندی

جای عکس جدول

 

 

 

الگوی اساس بالاتنه

دور سینه=====88سانتیمتر

دورکمر======68 سانتیمتر

دور باسن=====93سانتیمتر

کارور جلو=====32/4سانتیمتر

کارور پشت=====34/4سانتیمتر

بلندی بالاتنه جلو از ابتدای سرشانه تا کمر=40سانتیمتر

بلندی بالاتنه پشت از حلقه کردن تا کمر====40سانتیمتر

بلندی سینه=====24سانتیمتر

فاصله سینه=====17/6سانتیمتر

بلندی باسن=====20سانتیمتر

پهنای پنس سینه=====7سانتیمتر

بلندی کف حلقه آستین=====21سانتیمتر

دور گردن=====35 سانتیمتر

دور گردن=====35سانتیمتر

سرشانه=====12سانتیمتر

توجه:

برای رسم الگو میتوانید از اندازه های شخصی یا اندازه های جدول سایز استفاده کنید.

برای مشخص کردن سایز،اندازه دور سینه خود را با دور سینه جدول سایز ،مقایسه کنید و سایز خود را بیابید.

بلندی سینه= یک چهارم دور سینه+2تا3سانتیمتر

مثال88تقسیم بر 4=22

22+2=24cm

پهنای پنس سرشانه=یک هشتم دور سینه ، منهای 4 سانتیمتر

مثال 88تقسیم بر 8=11-4=7cm

یک دوم فاصله سینه=یک دهم دور سینه

88تقسیم بر 10=8.8سانتیمتر

بلندی کف حلقه استین

یک دهم دور سینه +12/3سانتیمتر

88تقسیم بر10=8.8+12/3=21/1

رسم الگوی بالا تنه

مرحله اول=کادر

نقطه صفر را در سمت چپ کاغذ الگو در نظر بگیرید.

0به1=1/5 سانتیمتر(ثابت)

1به2=یک دهم دور سینه+12/3(ثابت)+آزادی (در اینجا0/5سانتیمتر)

1به3=قد بالاتنه پشت

3به4=بلندی باسن

نقاط 2و3و4را در عرض الگو با خط کش گونیا کنید.

2به5=یک دوم دور سینه+2/5تا3سانتیمتر(آزادی)

توجه: مقدار آزادی در کادر بالاتنه در لباس های مختلف متغیر میباشد مثلا برای مانتو+یک دوم دورسینه+4سانتیمتر میشود

برای پارچه های ضخیم همراه آستر=یک دوم دورسینه+5تا6سانتیمتر میشود.

خطی به سمت پایین الگوگونیا کنید تا نقاط 6و7 به دست آید.

6به8=قد بالاتنه جلو

توجه:اندازه خط 1به3در بالاتنه پشت با قد بالاتنه پشت و اندازه خط 6به8 در بالاتنه جلو با قد بالاتنه جلو رسم میشود.

6به7=خط مرکزی جلو بالاتنه CF

1به4=خط مرکزی پشت بالاتنهCB

مرحله دوم:الگوی پشت

0به9=یک پنجم دور گردن-0/2 سانتیمتر

نثطه یک را طوری هلال کنید که خط حلال گردن در نثطه1،1/5سانتیمتر گونیا شود.

همچنین شما میتوانید این مطالبم بخونید  انواع چرخ خیاطی جدید یا قدیمی؟

1به10=یک پنجم بلندی کف حلقه استین (بدون ازادی)-خ/7سانتیمتر از نقطه ی 10، خطی به داخل الگو گونیا کنید.

9یه11=پهنای سرشانه+1سانتیمتر نقطه 11را روی خط 10 به دست آورید.

11به12=یک دوم فاصله9به11

12به13=7تا8سانتیمتر

13به13=1سانتیمتر

از اطراف نقطه12،0/5سانتیمتر به دو طرف رفتهو پنس سرشانه پشت را در نقطه13 رسم کنید.

2به14=یک دوم کارور پشت+0/5سانتیمتر (آزادی) از نقطه14،خطی به سمت بالای الگو گونیا کنید

تا در نقطه ی15 خط10به11را قطع کند.

14به16=یک دوم خط 14به15 خط 11به 16رابا هلالی ملایم رسم کنید.

2به17=یک دوم فاصله2به 14

خطی از نقطه 17 به سمت پایین الگو رسم کرده تا نقاط 18و19به دست آید.

مرحله سوم: الگوی جلو

8به20=یک پنجم دور گردن-0/7سانتیمتر

8به21=یک پنجم دور گردن-0/2سانتیمتر

5به22=یک دوم فاصله سینه=یک دهم دور سینه

از نقطه22خط به پایین و بالای الگو عمود کنید تا نقاط24و25 به دست آید.

20به23=بلندی سینه=یک چهارم دور سینه+2تا3سانتیمتر

توجه:نقطه ی 23 که نوک سینه محسوب میشود،ممکن است روی خط راهنمای سینه و یا بالای خط و یا زیر خط قرار گیرد.

20به26=یک دهم دور سینه-1/8سانتیمتر

نقطه 26را به 23 وصل کنیدو خط 20به23وبه 26پنس سرشانه را تشکیل میدهد

5به27=یک دوم کارور جلو+آزادی(باتوجه به ازادی دور سینه تعیین میشود)

در اینجا 1/75سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

توجه:آزادی در قسمت کارور جلو بستگی به ازادی داده شده در خط سینه (2به5)دارد.

کادر این الگوبا یک دوم دور سینه+3(ازادی)رسم شده،3سانتیمتر در قسمت های مختلف تقسیم میشود.

مثلا آزادی کارور پشت0/5 سانتی متر،آزادی کارور جلو 1/75سانتیمتر .آزادی کف حلقه آستین (14به27) 0/75سانتیمتر میباشد

11به28=1/5سانتیمتر (این اندازه متغیر است)از نقطه27خطی به سمت بالا عمود کنید و از نقطه28خطی در عرض الگو رسم کنید تا در نقطه 29 یکدیگر را قط کند.

26به30=پهنای سرشانه جلو

27به31=یک سوم خط 5به 21

نقطه 30 را به 31 با خطی هلال وصل کنید.

14به32=یک دوم فاصله خط (14به27)

نقطه ی 32 را به سمت پایین الگو عمود کنید تا نقطه33و34 به دست آید. این خط راهنمای پهلو میباشد.

با توجه به جدول،نیمساز نقطه27و14 را در کف حلقه آستین به دست آورده و هلال حلقه آستین را رسم کنید.

رسم پنس های بالاتنه و کنترل سینه و کمر و باسن

مثال:

دور سینه=88سانتیمتر

دور کمر=72سانتیمتر

دورباسن=93سانتیمتر

برای به دست آوردن پنس های کمر،مراحل زیر را انجام دهید

کنترل سینه:یک دوم دور سینه+3سانتیمتر(مقدار زادی دور سینه میباشد)

47=44+3=2÷88

کنترل کمر=½دور کمر+1سانتیمتنر(متغیر است)

مقدار آزادی دور کمر میباشد

36=2÷72

37=36+1

کنترل کمر و سینه را انجام داده و اختلاف این دو اندازه،مقدار پنس های کمر را مش

همچنین شما میتوانید این مطالبم بخونید  انتقال ساسون ها

10=37_47

5=2÷10

مقدار پنس های جلو و پشت  6=1+5

مقدار پنس های پهلو 4=1_5

در این سایز،مقدار پنس های جلو و پشت 6سانتی متر میباشد که مقدار بیشتر را برای بالاتنه جلو و مقدار کمتر را برای بالاتنه پشت در نظر بگیرید

(جلو3/5سانتیمتر و پشت 2/5 سانتیمتر)

در این سایز، مقدار پنس های پهلو 4سانتیمتر میباشد که 2/5 سانتیمتر در پهلوی جلو و 1/5 سانتیمتر در قسمت پهلوی پشت در نظر بگیرید.

توجه:اگر اختلاف کمر و سینه زیاد باشد،در جلو و پشت 2 عدد پنس رسم کنید.

کنترل باسن:½دور باسن+2تا3 سانتیمتر(مقدار ازادی باسن)

46/5=2÷93

49/5=3+46/5

اندازه به دست آمده را منهای مقدار دور سینه با آزادی کنید.

2/5=47_49/5

مقدار اندازه اضافه شده الگو در قسمت خط پهلو

فرم دادن پنس ها

با فرم دادن پنس ها،به فرم اندام نزدیک تر میشود و لباس زیباتر به نظر میرسد.

الگوی اساس استین

اندازه های مورد نیاز

حلقه استین جلو و پشت بالاتنه را با متر ایستاده،اندازه بگیرید.

قد آستین از سرشانه تا مچ  58سانتیمتر

دور بازو 27 سانتیمتر

مرحله اول:کادر آستین

27به1=یک سوم دور حلقع آستین،از نقطه 27 خطی به سمت بالا

گونیا کنید

1به2=½(2به27)

خطی از نقطه 1و 2 در عرض الگو گونیا کنید تا نقاط 3و4 به دست آید

نقطه 4،نقطه ی موازنه حلقه آستین پشت میباشد.

2به5=½خط(2به27)

نقطه5A را روی حلقه استین علامت بگذارید.

نقطه5Aنقطه موازنه حلقه استین جلو میباشد.

نقطه ی 6 موازنه زیربغل روی خط پهلو است.

مرحله دوم

5به7=اندازه هلال 5A به 30 یک تا 1/5سانتیمتر اضافه کنید نقطه 7 موازنه کاپ حلقه آستین میباشد.

7به8=اندازه هلال(29به4)+1تا1/5سانتیمتر

5به9=اندازه هلال(5A به6)_0/3 سانتیمتر

8به10= اندازه هلال(4به6)_0/3سانتیمتر

از نقطه 7و9و10خطی به سمت پایین الگو رسم کنید.

خط(7به11) خط مرکز آسین

خط(10به12)و(9به13)خط زیر دست

خط(12به13) خط لبه آستین

خط(14به15)خط آرنح نام دارد

9به16=½خط 9به5

7به17=یک سوم خط 7به 5

7به18=½خط 7به8

8به19=½خط8به10

از نقطه 18به اندازه یک سانتیمتر و از نقطه17 به اندازه2سانتیمتر بیرون بروید و از نقه16 به اندازه 0/75سانتیمتر داخل شده و هلال حلقه آستین را رسم کنید.

13به 20=½خط11به13،از نقطه20 ،نیم سانتیمتر بالابروید

12به21=½خط11به12 از نقطه 21، نیم سانتیمتر پایین آمده

و هلال مچ را رسم کنید.

تنگ کردن مچ آستین

خط لبه آستین را در آستین های تنگ و ساده،رسم کنید.

11به22+11به23=½پهنای مچ دلخواه

روی خط آرنج به اندازه یک سانتیمتر داخل شده و هلال زیر دست را رسم کنید

توجه:نقاط5و7و8در آستین نقاط موازنه آُتین و نقاط5A و 30و29و4در بالاتنه میباشد دور حلقع ی آستین 2تا3سانتیمتر از حلقه آستین بالاتنه بزرگ تر است و فاضله خط(9به10)به اندازه دور بازو به اضافه 3تا4سانتیمتر است.