اصطلاحات اندازه گیری در خیاطی

اصطلاحات خیاطی

در خیاطی تمامی رشته ها و حرفه ها دارای اصطلاحات خیاطی تخصصی می باشند ، که این قضیه شامل مهارت خیاطی نیز می باشد و اصطلاحات اندازه گیری در خیاطی نیز از موارد بسیار مهم و کاربردی برای مهارت آموزان این هنر می باشد.

زمانیکه شما خیاطی و اصطلاحات اندازه گیری در خیاطی را یاد بگیرید و می توانید برای اطرافیان خودتان نیز براحتی لباس بدوزید و نیازی نیست که برای خرید لباس هزینه مضاعف داشته باشید .

یکی از عوامل بسیار مهم در خیاطی اندازه گیری دقیق می باشد ، زیرا الگوی کاری که می خواهیم رسم کنیم براساس این اندازه گیری ها باید باشد .

در صورتی که شما اندازه گیری دقیق و مرتبی داشته باشید حتی نیاز به پرو لباس هم نمی باشد و کار سریع به مرحله دوخت میرسد .

برای شروع اندازه گیری شخصی که برایش لباس می دوزیم باید لباس جذب بدن بپوشد و دست هایش را در دوطرف آزاد نگه دارد تا براحتی بتوانیم اندازه گیری دقیقی داشته باشیم .

اندازه گیری باید هم بصورت طولی (قدی ) و هم بصورت عرضی یا (دور) انجام شود که از اساسی ترین اصطلاحات اندازه گیری در خیاطی می باشند.

پیشنهاد میشود برای شروع آموزش خیاطی این مقاله ما را بخوانید. 10 قدم برتر قبل از شروع آموزش خیاطی

اندازه های عرضی یا (دور)شامل

اصطلاحات اندازه گیری در خیاطی که مربوط به بخش اندازه های عرضی می باشند مر بوط به هر بخش از اندام بدن می شوند که با توجه به نوع و مدل لباس در طراحی الگو کاربرد دارند. در ادامه بصورت مختصر و مفید اندازه های عرضی را شرح می دهیم.

دور کمر : برای اندازه گیری دور کمر متر را باید کمی آزاد به دور کمر شخص مورد نظر حلقه کنیم ، نباید محکم بگیرید . و به دلیلی اینکه از گودی کمر می گذرد به این اندازه گیری اصطلاحا اندازه دور کمر می گوییم .

دور باسن : در صورتی که بخواهیم اندازه دور باسن را بگیریم باز هم همانند دور کمر باید متر را آزاد بگیریم به طوری که متر چرخش داشته باشد ، و قسمت برجستگی باسن را اندازه گیری می کنیم . اگر فرد مورد نظر ما شکم داشت ، باید متر را از پشت او دور باسن حلقه کنیم و جلو بیاوریم تا در راستای شکم آن شخص باشد در این صورت می توان اندازه دقیق تری برای این افراد گرفت .

دور سینه : برای اندازه گیری دقیق دور سینه باید متر را از پشت کمر و زیر بغل به سمت جلو بیاوریم و در برجستگی نقطه سینه حلقه کنیم .

دور بازو : در صورتی که قصد دارید دور بازو را اندازه گیری کنید ، باید دست را بصورت خمیده نگه دارید زیرا در این حالت بازو بزرگتر دیده می شود ، در این حالت باید متر را در قسمت برجستگی بازو بص.رت حلقه قرار دهید و برای دقیق تر گرفتن دور بازو باید اندازه یک انگشت در حلقه متر قرار دهید .

دور مچ : برای اندازه گرفتن دور مچ باید متر را به دور مچ حلقه کنید ، و به اندازه سه انگشت داخل حلقه متر جا بگذارید .

کارور پشت : برای اندازه گیری کارور پشت باید متر را در فاصله عرضی جایی که نقطه اتصال دوتا دست می باشد را از پشت اندازه گرفت .

اصطلاحات رایج خیاطی

کارور جلو : کارور جلو هماهنند کارور پشت اندازه گیری می شود ، یعنی نقطه اتصال دوتا دست را اندازه گیری می کنیم اما از سمت جلو اینبار صورت می گیرد .

گودی گردن : برا یاندازه گیری گودی گردن باید متر را در قسمت جلوی گردن قرار دهیم و دور گردن را می گیریم تا به همان نقطه جلویی گردن که متر را قرار داده بودیم برسیم .

پهنای زانو : برای این مرحله اندازه گیری باید زانو ها را بصورت خمیده قراردهید و عرض زانو ها را اندازه بگیریم .

پهنای شانه : به اندازه گیری فاصله خط گردن تا استخوان سر شانه اندازه گیری پهنای شانه می گوییم .

فاصله دو سینه : برای اندازه گیری فاصله سینه باید متر را به صورت عرضی به روی دو سر سینه قرار داد .

اندازه های طولی و یا (قدی ) : اندازه های طولی که همان اندازه هایی هستند برای ارتفاع یا قد لباس استفاده می شوند و از پرکاربرد ترین اصطلاحات اندازه گیری در خیاطی محسوب می شوند چرا که برای دوخت تمامی لباس ها حتما می بایست قد و طول لباس مشخص باشد.

قد باسن : برای اندازه گیری قد باسن باید متر را از زیر کمر تا برجستگی قسمت باسن قرار دهیم .

قد آستین : زمانیکه قصد دارید قد آستین را اندازه گیری کنید باید از فرد بخواهید که دست هایش را به کمر بزند و در حالت خمیده قرار دهد ، سپس متر را باید از نقطه پایانی سرشانه تا روی مچ اندازه بگیرید .

قد بالا تنه پشت : برای اندازه گرفتن این قسمت باید متر را از پشت سر روی مهره اولی گردن تا دور کمر اندازه بگیریم .

قد بالا تنه جلو : در صورتیکه بخواهیم بالا تنه جلو را اندازه بگیریم باید متر را از کنار گردن تا سر سینه قراردهیم .

بلندی سینه : از قسمت سرشانه در کنار گردن تا سر سینه را اندازه گیری می کنیم .

بلندی از کمر تا زانو : برای اندازه گیری این قسمت باید متر را از قسمت گودی کمر تا پشت زانوی پا در نظر بگیرید .

قد لباس : معمولا قد لباس را با توجه به مدلی که فرد انتخاب کرده است اندازه می گیریم ، اما بطور کلی باید از نقطه کنار گردن از سرسینه تا میزان بلندی که فرد گفته است را متر کنیم .

قد دامن : برای اندازه گیری قد دامن باید نواری را دورکمر ببندیم ،که معمولا همان ابتدای اندازه گیری این نوار بسته میشه و از زیر این نوار تا میزان بلندی دامن مورد نظر اندازه می گیریم .

 

اصطلاحات موجود در خیاطی

یکسری اصلاحات در خیاطی وجود دارند که به نوعی در اصطلاحات اندازه گیری در خیاطی کاربردی و مرتبط هستند .

این اصطلاحات مربوط به ابزار یا طرح الگو و غیره می باشند که در این بخش شما را با یکسری جدید از کلمات و اصطلاحات کاربردی در خیاطی و اندازه گیری ها آشنا می کنیم.

اشل : به گونیای خیاطی اشل می گویند .

اوزمان : میزان فضای ایجاد شده در الگو را اوزمان می گوییم .

آنفورشور : فاق شلوار را آنفورشور می گوییم .

آفیسید : به یقه ایستاده جلو بسته آفیسید گفته می شود .

اتون کلار : یقه ب ب پایه درا را اتون کلار می گوییم .

آت سایز : به اندام های غیر طبیعی اصطلاحا آت سایز می گویند .

بلوک : قالب اولیه الگو را بلوک می گویند .

شابلن : نوعی دیگر از اشل خیاطی است .

پاترون : به الگوی خیاطی پاترون می گویند .

آستین شمیزیه : آستین مچی مردانه و یا زنانه را شمیزیه می گویند .

اسموک : دوخت لانه زنبوری اسموک است .

آستین اسقفی : به آستین لبه گشاد آستین اسقفی گفته می شود .

پیله باکس : به پیله دوقلو پیله باکس گفته می شود .

آناتومی : اصولا آناتومی از ترکیب خطوط منحنی ، افقی ، اریب و عمودی تشکیل می شود .

دراپه : به معنای دوبل است .

اصطلاحات ویژه خیاطی

کوده : بغلک یا مرغک را کوده می گویند .

شیرازه : به مادگی یا جا دکمه شیرازی می گویند .

وتاژ : خمیدگی یا برامدگی در کارور پشت وتاژ گفته می شود .

یوگ : به برش های افقی در الگو که معمولا برای تزیین روی لباس خیاطان قرار می دهند یوگ گفته می شود .

نقطه موازنه : یسری نقاط از قطه های لباس باید پهلوی همدیگر قرار بگیرند که به این نقاط نقطه موازنه می توان گفت .

ملین یا مل : اصطلاحا به صابون خیاطی مل یا ملین می گویند .

فلد : به درزی که در وسط پشت قسمت بالاتنه است فلد گفته می شود .

کرسله : نواری مخصوص که برای اندازه گیری قسمت کمری شلوار و یا دامن بکار گرفته می شود .

شانژمان کردن : جابجایی پنسها فاسا یا فقیله : به کوک های شلی که حین کار میزنیم گفته می شود .

کنتراست : تضاد را کنتراست می گویند .

شالوده : به الگوی پایه یا الگوی کنترل شده شالوده گفته می شود .

ساسون : به خطی که در قسمت وسط و پشت لباس مجلسی برا نشان دادن گودی کمر بکار می رود ساسون می گویند و از نمونه های پرکاربرد اصطلاحات در اندازه گیری می باشد که در حین اجرای الگو می بایست لحاظ شود.

شیرینگ : به ردیف های چین خورده موازی شیرینگ گفته می شود .

ژوزفین : مدل ها و برش های زیر سینه ژوزفین می گویند .

رافل : به چین هایی که روی پارچه بصورت چین دار ایجاد می کنید رافل گفته می شود .

طیاره یا ژانت : میزها ی کوچکی که اصولا برای اطو کردن درز آستین و شلوار بکار برده می شود می گویند .

چین های ضربتی : صاف کردن پارچه پایه : به خطی که یقه را به آن محکم وصل کنید پایه می گوییم .

یقه جایوت : به یقه الماسی جایوت می گویند .

ولو لورت : تخته مخصوص برای اتو کردن ولو لورت گفته می شود .

کاغذ کالک : کاغذ طراحی و کاغذ نقشه کشی است که برای الگو هم بکار گرفته می شود .

گرادینگ : علامت هایی که روی الگو برای راه پارچه داده می شود که برش خورده می شود گرادینگ می گویند .

فولد یا f : به معنی دولای بسته پارچه است .

کاغذ پوستی : به کاغذ کالک و یا کاغذ فایل گفته می شود .

G یا گرین : راه پارچه را می گویند .

RS: به روی پارچه گفته می شود .

CF : خط مرکزی جلوی الگو.

CB : خط مرکزی پشت الگو WS : به پشت پارچه گفته می شود .

سگک : قلابی که برای کمربند بکار برده می شود سگک می گویند .

یقه شال : به یقه شال نیز یقه آرشال می گویند .

خط پرنسسی : به خطوطی گفته می شود که از خط سرشانه و حلقه آستین به سمت پایین عمود شود .

حجاب : به پوشش و فاق گفته می شود . یقه پولو : یقه اسکی رو به بالا است .

کوک برجسته : به اتصال لایی به پارچه لباس گفته می شود مانند کت و پالتو .

پیلی چاقویی : به پیلی باریکی که دور تا دور لباس قرار می گیرد پیلی چاقویی گفته می شود .

مولاژه : استفاده کردن پاترون برای قرینه مولاژه می گویند .

آنتی ژامپ : به درز زیر فاق تا زمین آنتی ژامپ گفته می شود .

آمپی ژامپ : به درز کنار بدن تا زمین آمپی ژامپ می گویند .

از انواع کاغذ شامل : گراف ، پوستی و مومی اشاره کرد .

نقاب : به بلیط یا تکه ای که زیر زیپ قرار می گیرد نقاب می گویند .

یقه فرنچی : به یقه ایستاده ژاپنی ، چینی و یا قفقازی گفته می شود .

پیلی جانبی : پیلی هایی که بصورت تک تک هستند و اصولا در یک جهت از وسط یا پهلوبهم مرتبط می شوند و یا برخورد می کنند پیلی جانبی می گوییم .

پای کلاغ یا پیکان : زمانیکه شما بالای پیلی ها ، ساسون ها و یا درزها را محکم می کنید پیکان و یا پای کلاغ می گوییم .

پنس وتاژ : معمولا در قسمت بالا تنه از پشت برای برامدگی کوله می دوزیم که بهش پنس وتاژ نیز گغته می شود .

پلاکت : به چاکی که برای جای زیپ ، دکمه و یا بندینک دوخته می شود پلاکت می گویند .

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *