لایی نخدار

21000 تومان 15000 تومان

لایی نخ دار مناسب برای سجاف لباس و یقه ها
به صورت متری فروش میشود در بسته بندی های 3 متری

دسته: