لایه فرانسوی

20000 تومان 15000 تومان

لایه فرانسوی مناسب برای زیر کار و انعتاف دادن به پارچه و کاربرد در باکس دوزی
به صورت بسته بندی های 1.50 سانتی

دسته: